Karta kredytowa a debetowa – różnice.

woman holding white pack

Powszechność korzystania z usług bankowych jest już normą. W dzisiejszym świecie prawie wszystkie dorosłe osoby posiadają rachunek bankowy. Posiadacze rachunków bankowych mają do ich obsługi karty płatnicze. Powszechna nazwa dotycząca tych kart bywa niejednokrotnie źle rozumiana. Karta debetowa różni się od karty kredytowej. Na czym polegają te różnice.

Karta debetowa

Aby dobrze zrozumieć to określenie warto poznać znaczenie słowa debet. Według nomenklatury księgowej debet jest to każda operacja na rachunku.

Rachunek księgowy składa się z 2 stron:

  • strona lewa nazywana „Winien” z łacińskiego „Debet”
  • strona prawa nazywana „Ma”

Jeśli na rachunku została wykonana operacja płatności powstaje debet, czyli obciążenie określoną kwotą tego co się posiada i pomniejszenie o tą wartość zapisanych kwot.
W przypadku rachunku bankowego dotyczy to zdjęcia z posiadanej kwoty pieniędzy wartości dokonanej transakcji. Każdorazowe użycie karty debetowej odnotowywane jest po lewej stronie posiadanego rachunku. Prawa strona wykazuje nową wartość i w ten sposób widać jaka kwota pozostała do dyspozycji. Korzystanie z karty debetowej możliwe jest do wysokości posiadanych na rachunku pieniędzy.
W niektórych przypadkach bank umożliwia dokonywanie płatności pomimo wyczerpania dostępnych środków. Jaką kwotę ponad kwotę wpływów ma do dyspozycji posiadacz rachunku, określa odpowiedni zapis w umowie rachunku. Dzięki temu możliwe jest ponoszenie wydatków ponad stan posiadania. Każdorazowy wpływ na konto bankowe powoduje zmniejszenie lub zlikwidowanie powstałej niedopłaty i ponowne jej uruchomienie. Bank za tego typu operacje pobiera taryfowe opłaty. Korzystanie z tej opcji jest dobrowolne.

Karta kredytowa

Tego typu karta jest formą kredytu udzielanego przez bank. Na podstawie odrębnej umowy z bankiem możliwe jest korzystanie z pieniędzy do wysokości kwoty określonej w umowie. Wydana do takiej umowy karta płatnicza określana jest jako karta kredytowa. Uzyskanie dostępu do karty kredytowej możliwe jest kiedy osoba ubiegająca się o nią, posiada odpowiednie źródło dochodów umożliwiające regulowanie podjętego zobowiązania. Wysokość środków dostępnych na karcie kredytowej określona jest w umowie. Ten rodzaj karty powiązany z kredytem wiąże się z ponoszeniem kosztów wynikających z oprocentowania obejmującego wykorzystane środki i opłat administracyjnych. Większość kart kredytowych umożliwia korzystanie z pieniędzy w pewnym określonym czasie bez naliczania oprocentowania. W takim przypadku warunkiem jest uzupełnienia wykorzystanych środków przed wyznaczonym terminem. Spełniając ten warunek bank ograniczy się jedynie do pobrania prowizji za dokonane operacje.